Hello world!

Awal yang mengesankan. Kita berjumpa di sini saling merangkai kata dan berbagi. Tak perlu banyak, untuk memberi seperti rasa angin terhadap hujan.

Advertisements